Brf Ekoxen Nacka – pärlan vid Järlasjön.
Brf Ekoxen Nacka – pärlan vid Järlasjön.

Information till boende i föreningen

Hushållssopor och matavfall m.m.

I anslutning till bostadshusen finns två behållare för hushållssopor och två behållare för matavfall samt kärl för tidningsåtervinning.

I matavfallspåsen lägger du sådant som blir över när du har lagat mat eller ätit. Här lägger du t.ex. skal från frukt och grönsaker, äggskal, kaffesump, tepåsar samt kött-, fisk- och kycklingben. Om du lägger hushållspapper tillsammans med matavfallet så suger det upp en del av fukten. Du får inte lägga förpackningar såsom plastpåsar eller kartonger i matavfallet. Inte heller ska du lägga jord, tobak eller tuggummi i matavfallet. Se till att kanten på matavfallspåsen är noggrant ihoprullad innan du lägger den i behållaren. På Nacka vatten och avfalls hemsida hittar du mer information om matavfallsinsamlingen som t.ex. var du kan hämta nya matavfallspåsar någonstans.

Vi ser gärna att du sorterar dina förpackningar och därför återvinner glasflaskor, plastflaskor m.m. på någon av återvinningsstationerna vid Sickla Hälsocenter eller vid ICA Maxi Nacka.

Hjärtstartare Ekuddsvägen 25

Direkt innanför första porten finns en hjärtstartare (defibrillator). Den är lättanvänd och det behövs inga förkunskaper för att använda den, men det är alltid bra att vara förberedd om du skulle råka hamna i en situation där någon drabbas av ett hjärtstopp.

Du hittar information om hjärt- och lungräddning på 1177 Vårdguidens hemsida och om hjärtstartare på Hjärt- och lungfondens hemsida.

Tvättstugorna

Tvättstugorna finns i källaren. Bokning av tvättid görs med en s.k. ”tagg” på den elektroniska bokningstavlan utanför tvättstugan eller via Internet genom att följa den här länken. Om du inte behöver använda ditt bokade tvättpass måste du avboka det så att dina grannar istället får möjlighet att boka ett tvättpass på den tid du inte längre vill ha. I Dokumentarkiv finns en instruktion om hur du går till väga för att boka/avboka en tvättid via Internet.

Du använder ”taggen” för att öppna dörren till tvättstugan. Efter avslutat tvättpass ska du göra rent efter dig, mer information om detta finns i tvättstugorna.

Grovsopor

Föreningen har inga grovsoprum utan brukar istället ordna med container vid städdagarna.

Nacka kommun har kretsloppscentraler i bl.a. Östervik och Orminge. Öppettider m.m. framgår av Nacka kommuns hemsida. Därutöver finns en mobil kretsloppscentral som stannar på utvalda platser i Nacka enligt turlistan på Nacka kommuns hemsida.

Nycklar till entréer m.m.

Föreningens portnycklar innehåller ett chip som gör att man stänga av en borttappad nyckel. Om du har förlorat en nyckel måste du därför omedelbart anmäla detta genom att mejla till styrelsen[at]brfekoxen.se. Ange då vilket nummer som den borttappade nyckeln har. Ny nyckel beställs av styrelsen, men betalas och hämtas av bostadsrättsinnehavaren.

När du flyttar måste du se till att samtliga nycklar överlämnas till den nye bostadsrättsinnehavaren. Denne ska även kvittera de nycklar som hen har tagit emot och lämna kvittensen i styrelsens brevlåda på Ekuddsvägen 27, -2tr. Kvittensen måste innehålla samtliga nycklars individuella nummer. Du använder den kvittens som finns i Dokumentarkiv.

Parkerings- och garageplats

Föreningen erbjuder garage- och parkeringsplatser med och utan eluttag för motorvärmare samt med möjlighet att ladda elbilar och laddhybridbilar. Våra föreskrifter avseende garage- och parkeringsplatserna framgår av Dokumentarkiv.

  • En garageplats utan el kostar 400 kr/månad medan en p-plats på det öppna parkeringsdäcket kostar 235 kr/månad för medlemmar i föreningen.
  • Garageplatserna 001-012 och p-platserna 065-096 har eluttag för motorvärmare och då tillkommer 100 kr/månad på avgifterna. Dessa eluttag är utrustade med tidur och får inte användas för att ladda t.ex. elbilar och laddhybridbilar.
  • På garageplatserna 030-037 och p-platserna 055-062 kan du ladda din elbil eller hybridbil och då tillkommer 240 kr/månad på avgifterna. Därutöver betalar du 1,80 kr/kWh för din faktiska förbrukning av el och är betalningsskyldig för denna gentemot den leverantör som föreningen samarbetar med.

För att få stå på p-platserna på det öppna parkeringsdäcket måste du ha ett parkeringstillstånd innehållande p-platsens nummer. Detta får du av styrelsen. Parkeringstillståndet måste placeras i bilens vindruta så att det är synligt utifrån. Om du inte har gjort det riskerar du att få en parkeringsbot. I garaget behöver du inget parkeringstillstånd.

För att använda eluttaget för motorvärmaren behöver du en nyckel och en instruktion till tiduret. Dessa får du av styrelsen.

Nyckeln och parkeringstillståndet ska du återlämna till styrelsen vid hyresavtalets slut.

Om du är intresserad av att hyra en p-plats eller garageplats vänder du dig till vår ekonomiske förvaltare Nabo. Uppge då om du är intresserad av en plats med eller utan eluttag för motorvärmare eller av en plats med laddningsstation. Kontaktuppgifter till dem hittar du på Felanmälan och förvaltning under ”Avier, avgifter, hyror och kontraktsfrågor”

Tvättplats i garaget (nu: öppen)

I garaget finns en tvättplats som alla medlemmar, d.v.s. även de som har p-plats på det öppna parkeringsdäcket, kan använda för att tvätta sin bil.

Tvättplatsen är öppen ungefär mellan den 1 maj och den 31 oktober, men vi kan öppna och stänga den tidigare eller senare beroende på väderleken.

Tvättplatsen går inte att boka. När du är klar så städar du efter dig och tar med dig eventuella sopor.

Kajakförvaring

Vi har åtta platser för förvaring av kajak. Kontakta styrelsen[at]brfekoxen.se om du vill hyra en plats för 1 200 kr/år. Om det är fullt sätter vi upp dig på kölistan.

Bredband & TV

I månadsavgiften ingår Tele2:s (f.d. Comhem) grundutbud av TV-kanaler. Om du vill ha fler TV-kanaler måste du själv teckna abonnemang. Bostadsrättsföreningen är gruppansluten till internet via fiber (1000mbit/s upp- och nedladdningshastighet) genom leverantören Bahnhof. Kostnaden läggs på avgiften oavsett om tjänsten nyttjas eller inte och uppgår för närvarande till 79 kr i månaden. Föreningen tillhandahåller router som medlemmarna får kvittera ut eller överta från tidigare medlem vid lägenhetsöverlåtelse.

Om enskild medlem inte önskar nyttja gruppanslutningen via Bahnhof är det möjligt att teckna eget internetabonnemang via Tele2 (ej fiber) eller Telenor (fiber). Observera att avgiften för Bahnhof ändå kommer att tas ut. Om abonnemang tecknas via Telenor måste switcharna till fiberanslutning ställas om och eventuella kostnader för omställning till eller från Bahnhof/Telenor bekostas inte av föreningen.

Försäkringar

Du måste teckna en hemförsäkring. Den försäkrar bl.a. lös egendom vid brand, inbrott och vattenskador. När du bor i bostadsrätt måste du komplettera hemförsäkringen med ett bostadsrättstillägg. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta mer om försäkringarna.

Brandvarnare

Brandvarnaren kan vara en billig livförsäkring om olyckan skulle vara framme. Varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten.

Tips! Kontrollera batteriet i brandvarnaren varje första advent.

Balkonger

Tag hänsyn till dina grannar om du röker på balkongen.

På grund av brandrisken är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Alla boende kan istället utnyttja grillplatsen bakom Ekuddsvägen 27.

Eventuella blomlådor hänger du innanför balkongräcket.

Fönster och balkongdörrar

Det ligger på den boendes eget ansvar att underhålla lägenhetens fönster och fönsterdörrar. Exempelvis är det viktigt att smörja gångjärn och beslag med jämna mellanrum. Under Dokumentarkiv hittar du en länk till en manual med information om detta.

Grillplatsen (nu: stängd tills vidare pga brist på reservdelar)

Bakom Ekuddsvägen 27 finns en grillplats som inte går att boka. Var försiktig vid grillning och ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka elden. Observera att eldningsförbud kan råda, se länsstyrelsens hemsida och Södertörns brandförsvarsförbunds hemsida för aktuell information.

När du lämnar grillplatsen säkerställer du att elden slocknat och att det inte längre glöder i grillbädden samt städar efter dig och tar med dig eventuella sopor.

Huvudsäkring till lägenheten

Byte av huvudsäkringar är något som du gör själv. Säkringarna finns i cykelförrådet (t.o.m. våning 6) eller på vinden (fr.o.m. våning 7) och du använder den blå portnyckeln för att öppna dörren/hänglåset. För att lokalisera vilka säkringar som tillhör din lägenhet ska du titta i elskåpet i lägenheten. Där finns en identifikation för vilken elcentral du tillhör, t.ex. XN eller XXN (X=byt ut mot bokstav och N=byt ut mot siffra). I elcentralen i cykelförrådet/på vinden kan du med identifikationen lokalisera vilka tre säkringar som tillhör din lägenhet. De sitter i en lodrät rad och är märkta med samma identifikation som i lägenheten.

När en säkring har gått ska en liten metalldel lossna från den för att indikera att den är trasig. Vid tveksamhet kan du behöva kontrollera samtliga dina säkringar. Det är vanliga porslinssäkringar om 16 amp (grå) som ska användas.

Samtliga lägenheter i föreningen har 3-fas-el indraget.

Ventilation

Alla lägenheter är försedda med frånluft/utsug. Tilluften sker via ventiler som är placerade i fönsterkarmarna. Det är viktigt att dessa ventiler är öppna för att lägenheten ska få en god ventilation. Frånluften löper via kanaler i badrum/toalett och kök. Det är inte tillåtet att ansluta en fläkt till ventilationen, vilket t.ex. innebär att man i köket kan behöva en kolfilterfläkt. Det är inte heller tillåtet att täcka över eller bygga in tilluftsventilerna och frånluftskanalerna. I Dokumentarkiv finns även ett dokument med ytterligare information om ventilationen.

Förråd

Det finns ett förråd till varje lägenhet. Du får inte ställa eller förvara någonting i källargångarna. Förvara inte heller stöldbegärliga eller eldfängda föremål i förrådet.

Föreningen har två tillfälliga förråd, ett i vardera hus, som vi lånar ut till medlemmarna för kortare tid om cirka en-två månader. Behöver du däremot extra förrådsutrymme under en längre tid finns det i båda husen möjlighet att mot ersättning hyra ett extraförråd. Kontakta styrelsen[at]brfekoxen.se om du vill låna/hyra ett förråd. Om det är fullt sätter vi upp dig på kölistan.

Barnvagnar

I varje hus finns ett barnvagnsrum. Du förvarar barnvagnen där eller inne i lägenheten. Barnvagnen får alltså inte förvaras i entréer, trapphus, källargångar eller liknande allmänna utrymmen.

Cyklar

I varje hus finns ett cykelrum. Dessutom finns cykelställ i backen mellan bostadshusen. Du ställer din cykel på något av dessa ställen. Cyklar får alltså inte förvaras i entréer, trapphus, källargångar eller liknande allmänna utrymmen.

Föreningen anordnar en städdag på våren och en på hösten. Vid dessa städdagar ska alla cyklar vara märkta med Brf Ekoxens märke (vänd dig till styrelsen om du saknar sådant). Cyklar som saknar detta märke kommer föreningen att ta bort. Utrensade cyklar sparas i sex månader och sedan skickas de till välgörande ändamål eller kasseras. Kontakta styrelsen omedelbart om du saknar din cykel efter en städdag.

Snickarbod

Det finns ett hobbyrum med viss utrustning för snickeri i huset på Ekuddsvägen 27. Kontakta styrelsen[at]brfekoxen.se om du vill låna detta.

Ombyggnader eller större förändringar i lägenheten

Vill du bygga om i lägenheten måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. I Dokumentarkiv finns ansökan om ombyggnad som du måste använda. Du lämnar den i styrelsen brevlåda på Ekuddsvägen 27, -2tr. Bifoga även ritningar/skisser och en text som tydligt beskriver vad du vill göra i lägenheten. Mindre förändringar, t.ex. ommålning och tapetsering eller utbyte av vitvaror, behöver du inte ha tillstånd till.

I Dokumentarkiv finns även information om vilka regler som gäller vid ombyggnader. Sammanfattningsvis innebär dessa regler:

  • att reparationer och ombyggnadsarbeten i lägenheterna endast får utföras under vardagar mellan kl. 08.00-19.00 samt under lördagar och helgdagar mellan kl. 10.00-17.00,
  • att vid bullrande och annars störande arbeten begränsas tiden till vardagar mellan kl. 08.00-16.00 samt lördagar och helgdagar mellan kl. 11.00-15.00,
  • att större helgdagar som nyårsdag, påskdagen, midsommardagen och juldagen ska vara störningsfria,
  • att om arbetet omfattar en hel dag eller mer och kan uppfattas som störande ska ni informera och samråda med de närmaste grannarna samt informera övriga i huset genom anslag på anslagstavlan i trapphuset.

Störningar utanför ovan nämnda tidsramar accepteras inte.

Andrahandsuthyrning

Bostadsrättsinnehavare får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan att ha tillstånd från styrelsen. Om du vill hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand måste du fylla i ansökan om andrahandsuthyrning. Du hittar ansökan i Dokumentarkiv. Du måste redovisa vilka skäl som du åberopar för andrahandsuthyrningen. Exempel på skäl är tillfällig tjänstgöring eller heltidsstudier på annan ort, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring, provboende med sambo. En godkänd andrahandsuthyrning är tidsbegränsad och om du anser att det finns skäl för förlängning måste du i god tid komma in med ny ansökan.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse, se 18 § i stadgarna. Avgiften uppgår till 10% av gällande prisbasbelopp.