Brf Ekoxen Nacka – pärlan vid Järlasjön.
Brf Ekoxen Nacka – pärlan vid Järlasjön.

Information till fastighetsmäklare

Allmänt

Brf Ekoxen Nacka äger fastigheten Sicklaön 140:5 som består av mark, två bostadshus samt ett garage på vilket det finns ett öppet parkeringsdäck. Bostadshusen på Ekuddsvägen 25 och 27 byggdes på 1960-talet och har vattenburen fjärrvärme.

Brf Ekoxen Nacka är en äkta bostadsrättsförening med 136 bostadslägenheter. Till varje lägenhet hör ett källarförråd. I föreningen finns även tre lokaler där en av lokalerna används av styrelsen.

I varje hus finns

  • en hiss för fyra personer och en hiss för sex personer,
  • en tvättstuga och en ”drop-in-tvättstuga”,
  • ett cykelrum,
  • ett barnvagnsrum.

Det finns ett hobbyrum med viss utrustning för snickeri i huset på Ekuddsvägen 27.

Föreningen har även ett antal platser för kajakförvaring där en plats kostar 1 200 kr/år.

I anslutning till bostadshusen finns två behållare för hushållssopor och två behållare för matavfall samt kärl för tidningsåtervinning.

Parkering

Det finns 49 platser i garaget och 85 platser på det öppna parkeringsdäcket. Varje lägenhet kan disponera antingen en plats i garaget eller en plats på parkeringsdäcket. En garageplats kostar 400 kr/månad medan en p-plats kostar 235 kr/månad. Några av garage- och p-platserna har eluttag för motorvärmare och då tillkommer 100 kr/månad på avgifterna.

På några av garage- och p-platserna går det att ladda elbil eller hybridbil och då tillkommer 240 kr/månad på avgifterna. Därutöver betalar man för den faktiska förbrukningen av el och är betalningsskyldig för denna gentemot den leverantör som föreningen samarbetar med.

Besökare hänvisas till de avgiftsbelagda besöksparkeringsplatserna.

Bredband & TV

I månadsavgiften ingår Tele2:s (f.d. Comhem) grundutbud av TV-kanaler. Om lägenhetsinnehavaren vill ha fler TV-kanaler eller bredband måste denne själv teckna abonnemang med respektive bolag (Tele2 eller Telenor).

Medlemskap

Överlåtelseavtalet ska, tillsammans med ansökan om medlemskap i föreningen, skickas till:

Brf Ekoxen Nacka
Ekuddsvägen 27 -2tr
131 38 Nacka

Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. En juridisk person, som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, får vägras inträde i föreningen.

Föreningen tar, enligt stadgarna, ut överlåtelse- och pantsättningsavgift.

Veta mer?

Vill du veta mer om föreningen? Vänligen skicka ett mejl till styrelsen[at]brfekoxen.se. Ange då gärna vilken lägenhet som avses.

Om du däremot t.ex. behöver uppgifter om eventuella pantsättningar, kösituationen för p-platser och liknande hänvisar vi dig till vår ekonomiska förvaltare Nabo.

Årsredovisningar, stadgar, kvittens för nycklar m.m. finns i Dokumentarkiv.