Brf Ekoxen Nacka – pärlan vid Järlasjön.
Brf Ekoxen Nacka – pärlan vid Järlasjön.

Information till fastighetsmäklare

Allmänt

Brf Ekoxen Nacka äger fastigheten Sicklaön 140:5 som består av mark, två bostadshus samt ett garage på vilket det finns ett öppet parkeringsdäck. Bostadshusen på Ekuddsvägen 25 och 27 byggdes på 1960-talet och har vattenburen fjärrvärme.

Brf Ekoxen Nacka är en äkta bostadsrättsförening med 136 bostadslägenheter. Till varje lägenhet hör ett källarförråd. I föreningen finns även tre lokaler där en av lokalerna används av styrelsen.

I varje hus finns

  • en hiss för fyra personer och en hiss för sex personer,
  • en tvättstuga och en ”drop-in-tvättstuga”,
  • ett cykelrum,
  • ett barnvagnsrum.

Det finns ett hobbyrum med viss utrustning för snickeri i huset på Ekuddsvägen 27.

Föreningen har även ett antal platser för kajakförvaring där en plats kostar 1 200 kr/år.

I anslutning till bostadshusen finns två behållare för hushållssopor och två behållare för matavfall samt kärl för tidningsåtervinning.

Parkering

Det finns 49 platser i garaget och 85 platser på det öppna parkeringsdäcket. Varje lägenhet kan disponera antingen en plats i garaget eller en plats på parkeringsdäcket. En garageplats kostar 400 kr/månad medan en p-plats kostar 235 kr/månad. Några av garage- och p-platserna har eluttag för motorvärmare och då tillkommer 100 kr/månad på avgifterna. Notera att vi inte erbjuder laddningsmöjligheter för t.ex. elbilar och laddhybridbilar.

Besökare hänvisas till de avgiftsbelagda besöksparkeringsplatserna.

Bredband & TV

I månadsavgiften ingår Tele2:s (f.d. Comhem) grundutbud av TV-kanaler. Om lägenhetsinnehavaren vill ha fler TV-kanaler eller bredband måste denne själv teckna abonnemang med respektive bolag (Tele2 eller Telenor).

Medlemskap

Överlåtelseavtalet ska, tillsammans med ansökan om medlemskap i föreningen, skickas till:

Brf Ekoxen Nacka
Ekuddsvägen 27 -2tr
131 38 Nacka

Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. En juridisk person, som har förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet, får vägras inträde i föreningen.

Föreningen tar, enligt stadgarna, ut överlåtelse- och pantsättningsavgift.

Veta mer?

Vill du veta mer om föreningen? Vänligen skicka ett mejl till styrelsen[at]brfekoxen.se. Ange då gärna vilken lägenhet som avses.

Om du däremot t.ex. behöver uppgifter om eventuella pantsättningar, kösituationen för p-platser och liknande hänvisar vi dig till vår ekonomiska förvaltare Nabo.

Årsredovisningar, stadgar, kvittens för nycklar m.m. finns i Dokumentarkiv.